Det Blå Hus åbnede d. 1. oktober 1997 og er beliggende på en 3614 kvm. naturgrund.

Vi er en integreret institution med 70 børn i alderen 0 – 6 år. 
Vores børnegruppe afspejler mangfoldigheden i Tilst, hvilket vi sætter stor pris på.

I Det Blå Hus lægger vi stor vægt på barnets ret til barndommen. For os har barndommen værdi i sig selv og opfattes ikke kun som forstadiet til skolen eller arbejdslivet. Derfor tager vores daglige pædagogik, vores indretning og vores årsplanlægning udgangspunkt i, at børnene skal have en sjov og lærerig barndom, hvor der er plads til og udvises:

  • Anerkendende kommunikation både i voksen- og børnehøjde
  • Respekt og ligeværdighed
  • Leg, kreativitet og fordybelse
  • Omsorg og nærvær
  • Gode relationer, venskaber og fællesskab
  • Sociale kompetencer og konfliktløsning.

 

I Det Blå Hus har vi erfaret, at børnene får et mere optimalt læringsrum, når vi fordeler dem i mindre grupper og derigennem skaber bedre overskuelighed. Her har børnene mulighed for en høj grad af medbestemmelse. Vi støtter og fastholder dem i de valg, de tager.

Nogle børn leger i mindre grupper, andre er på legepladsen eller deltager i voksenstyrede aktiviteter. Børnene er, skiftevis, på ture i mindre grupper, hvor turene tilpasses de enkelte grupper. Udflugtsmålene er meget forskellige, det kan fx være i nærmiljøet, Naturpatruljen, skov og strand eller kulturelle udflugtsmål.

Alle børn er tilknyttet en fast stue med kendte voksne, men der er også mulighed for at lege på tværs af grupperne, hvilket giver god mulighed for venskab med børn fra andre grupper. Vi forsøger at skabe flest mulige små kroge, både ude som inde, som børnene kan lege uforstyrret i. Vi synes selv vi har en dejlig legeplads, som vi bruger dagligt i al slags vejr.

 

Det Blå Hus er opdelt på den måde, at der er to vuggestue grupper (0–3 år) og 2 børnehavegrupper for de 3–5-årige. De ældste børn er sammen i en storebørnsgruppe. Der er ansat 12 pædagoger og 5 medhjælpere i Det Blå Hus.

Vores dag starter stille og roligt i fællesrummet med morgenmad til dem der kommer inden kl. 7.30. Herefter fordeler vi os ud på stuerne, hvor aktiviteter og leg så småt går i gang.

Af særlige tilbud har vi Naturpatruljen, som er et pædagogisk tiltag i Dagtilbud Tilst, hvor afdelingerne Snurretoppen og Det Blå Hus i et samarbejde, sikrer at barnet opnår førstehåndserfaringer og gode oplevelser i den righoldige danske natur.

Naturpatruljen er primært for de ældste børnehavebørn og består af ca. 6 børn fra hver af de to afdelinger. Igennem en 4 ugers periode består Naturpatruljen af den samme gruppe børn, som mandag og tirsdag vil være på tur fra kl. 9.00-14.00 og om onsdagen fra kl. 9.00-12.00. Der er to pædagoger tilknyttet projektet, Raief fra Snurretoppen og Søren fra Det Blå Hus.

I Det Blå Hus vil der pr. 01.07.23  ikke længere være et frokosttilbud. Forældrene har fravalgt kostordningen de næste to år frem. 

Selv om børnene har madpakker med hjemmefra, vægter vi stadig det fælles måltid. Måltidet er med til at danne og styrke børnefællesskaberne, skabe fælles rammer for hvordan man sidder ved bordet, fremme børnenes lyst til at se hvad sidemanden har med og blive inspireret. 

Det er vigtig for os at skabe gode rytmer og læring omkring måltiderne. Vi bruger både tallerkner og bestik, fordi vi synes der er meget læring i at kunne hente sine egne ting på rullebordet og håndtere dette under måltidet. Ligeledes lærer børnene også at rydde op når måltidet er færdigt.

I alle grupper sidder børn og voksne fordelt ved bordene så der er mulighed for tale sammen under måltidet.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år. Næste afstemning er i december 2024.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Det er jer som forældre der er vores vigtigste samarbejdspartnere. I kender jeres barn allerbedst og når vi samarbejder, opnår vi bedst at skabe en tryg ramme for jeres barns trivsel og udvikling.

Når dit barn har gået i institutionen i ca. 3 måneder, afholder vi en samtale med dig / Jer, hvor vi snakker om:

  • Hvordan er starten gået i institutionen?
  • Hvordan trives og udvikler dit barn sig?
  • Er der ting der skal være anderledes?

 

Efterfølgende har vi én samtale om året. Når dit barn skal rykke i børnehaven holder vi en overleveringssamtale, hvor der, sammen med jer,  deltager en fra vuggestuen og en fra børnehaven. Inden dit barn skal starte i skole, afholder vi en skolesamtale, som finder sted i november/december måned, lige op til skoleindskrivningen.

Du / I er selvfølgelig altid velkommen til en snak, hvis der er behov for det. Samtalerne foregår uden børn.

 

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.