Søhøjen er en integreret institution med ca 90 skønne børn i alderen 0-6 år.

I Søhøjen ser vi grundlæggende barnet som kompetent og selvstændigt, og hos os er hvert enkelt barn værdifuldt. Børn skal hver dag møde nærværende voksne, som giver omsorg og skaber tryghed så alle børn oplever at føle sig set, hørt, forstået og have livfulde mødeøjeblikke med en voksen. Vores udgangspunkt er, at børn trives og udvikler sig, når de har passende udfordringer, ser mening og oplever anerkendelse og samhørighed i forpligtende, rummelige og givende fællesskaber.

 

Det betyder:

 • At vi har barnet i centrum, I alt hvad vi foretager os.
 • Vi tager alle børn alvorligt
 • Vi har positive forventninger til barnet.
 • Vi møder barnet positivt – alle børn (og voksne) gør det bedste, de kan.
 • At barnet deltager på egne præmisser

 

Vi lykkes med ovenstående ved:

 • At arbejde med børnene i mindre grupper – i både vuggestue og børnehave, så vi kan sammensætte grupper ud fra børnenes interesser, behov og udvikling.
 • Vi arbejder struktureret med ugeplaner på stuerne, så børnene får mulighed for at deltage i en bred vifte af aktiviteter – tilrettelagt ud fra den pædagogiske læreplan (kan man linke til den her?)
 • Vi giver børnene rum til at skabe relationer
 • Vi hjælper når noget bliver svært og/eller udfordrende for barnet

 

I vores hverdag lægger vi vægt på et tæt samarbejde med jer forældre, da I kender jeres barn bedst, og det giver os de bedste forudsætninger for at kunne skabe en god hverdag for barnet.

Børnehuset Søhøjen er en integreret 0-6 års institution, der åbnede 1. marts 2004. Institutionen er på næsten 600 kvadratmeter og bygget i to plan, hvoraf 1. sal primært er indrettet til kontor og personalefaciliteter.

Børnehuset Søhøjen er en stor institution med gode fysiske rammer.

Vi har et stort fællesrum på 100 kvadratmeter, som er husets hjerterum, hvor vi samles til morgenmad og sidst på eftermiddagen. Fællesrummet er indrettet til at kunne rumme flere forskellige aktiviteter, så børnene selv kan opsøge den leg, de har lyst til. Vi har eksempelvis et hyggeligt læsehjørne under trappen, et legekøkken hvor rollelegene kan udfoldes og ved bordene hygger vi med kreative sysler eller bager.

Søhøjen rummer også et stort bevægelsesrum "Salen" på ca. 60 kvadratmeter. I salen er det krop, sanser, musik/rytmik og motorik, der er fokus på. Her laver vi forhindringsbaner, gynger, bygger huler af puderne, hopper fra kasser ned på madrassen, løber stærkt, leger sanglege, har musik og dyrker mindfulness.

Søhøjen har også et separat værksted, hvor der er plads til tegne, male og lave andre kreative udfoldelser.

Søhøjen er i gang med at forny vores kæmpe legeplads, som går hele vejen rundt om huset. I indretningen af legepladsen tilstræber vi at tilgodese de mange behov og udfordringer, som børn i forskellige aldre har brug for.

Legepladsen er delt op i mange forskellige zoner og hyggekroge. Der er mulighed for at få udfordret motorikken med bl.a. hoppe- og balanceleg, klatreleg og karruseller. Spredt på legepladsen er der etableret små læringsrum, hvor man kan tegne, være kreativ og fx lege skole på den store tavle. Der er også leg og læring i vores kørebane med lyssignaler, hvor man skal tage hensyn i til hinanden i trafikken og i vores “drive-in" kan der sættes gang i bestillingerne, som både stimulerer børnenes evne til rollelege og deres sprog. Derudover er der små mødesteder, hvor vi kan hygge os i skyggen med en god bog, lave bål og slappe af i hængekøjerne.

Vuggestuen har sin egen del af legepladsen, hvor der er plads og ro til at udforske og udvikle i et tilpasset tempo sammen med jævnaldrende kammerater. Når børnene bliver lidt ældre, er de ofte klar til at gå på opdagelse på den store legeplads.

På legepladsen er de voksne hjælpere i børnenes leg, og vi igangsætter mange aktiviteter, så der er noget for alle børn. Vi har fokus på at alle børn har noget at lave og nogen at lege med og de voksne fordyber sig i de små grupper sammen med børnene.

 

Søhøjen har ca. 60 børnehavebørn og 27 vuggestuebørn Der er fire børnehavegrupper: Søstjernerne, Søhestene, Søløverne og Søhulen. Søstjernene og Søhestene modtager børnene fra vuggestue og dagpleje mens Søløverne er stuen, hvor de kommende skolebørn tilbringer deres sidste år i børnehaven - inden de skal starte i skole.

Søhøjen er ligeledes en institution, der modtager børn med fysiske og psykiske handicap. Dette betyder, at vi har ekstra ressourcer (personaler), således der er i Søhulen er mulighed for at arbejde i særligt strukturerede rammer, med mulighed for at støtte børn med særlige behov. Vi finder det værdifuldt, at vores børn er forskellige – og dette medfører også, at Søhøjens børn udvikler en forståelse for, at alle har forskellige forudsætninger og vilkår.

Derudover er der to vuggestuegrupper: Tanglopperne og Haletudserne.

Der er ansat 16 pædagoger, 9 medhjælpere og en pædagogstuderende i Søhøjen.

Vi har rigtig meget plads både indendørs og udendørs, og det er vigtigt for os at arbejde i små grupper fordelt over hele huset og legepladsen. Ved at finde små rum i det store rum, og arbejde med børnene i mindre grupper, så skaber vi en god og tryg atmosfære, hvor alle børn bliver set af en omsorgsfuld voksen.

Vores ugeplaner indeholder planlagte aktiviteter for 4-8 uger af gangen, fx bål, motorikbane eller musik i salen, kreative sysler i værkstedet osv. Disse aktiviteter finder primært sted om formiddagen og eftermiddagen. Vi er dog meget bevidste om at børns læring skal finde sted hele dagen, så vi sætter hver dag spontane lege og aktiviteter i gang, når der er rum for det. Børnene er aktive deltagere i dagens rutiner, da dette er med til at give børnene en følelse af selvstændighed, ansvarlighed og stolthed - de er bla. med til at dække bord, rydde op, finde frem og vande blomster

 

En dag i børnehaven ser typisk således ud:

Der serveres morgenmad fra 6.30-7.25 på Søløvestuen

Kl. 7.30 går vuggestuebørnene ned i vuggestuen, og børnehavebørnene går ud eller på stuerne.

Kl. 9.15-9.30 spiser vi frugt på stuerne og gennemgår sammen med børnene, hvad de kan lave, og hvilke aktiviteter der er, den pågældende dag.

Kl. 9.30-11.00 har vi aktiviteter. Det kan være kreative sysler, modellervoks, en tur ud af huset, bagning, sang, musik, hulebygning eller børneyoga/mindfulness i salen.

Kl. 11.00-11.30 spiser vi madpakker. Måltidet starter med 5-10 minutters ”stille tid” (mindfulness), så børnene kan koncentrere sig om at spise.

Kl. 11.30-12.00 rydder børnene selv madpakker og service af bordet, og gør klar til at komme ud på legepladsen ved at vaske hænder, tisse og tage overtøj på.

Kl. 13.30 kommer børnene løbende ind fra legepladsen, så der er ro og plads til at alle gør sig klar til at spise eftermiddagsmad.

Kl. 14.00-14.45 spiser vi eftermiddagsmadpakker. Her læser børnehavepersonalet ofte en bog højt i forbindelse med spisningen.

Kl. 14.45-16.00 starter vi aktiviteterne på tværs af stuerne eller på egen stue.

Kl ca 16.00 samles de børn og voksne, der er tilbage i institutionen – ude eller inde.

 

En dag i vuggestuen ser således ud:

Der serveres morgenmad fra 6.30-7.25 på søløvestuen

Kl. 7.30-8-30 Vi tager imod vuggestuebørnene på Tanglopperne

Kl. 8.30 spiser vi frugt på stuerne

Kl. 9.30 går vi i gang med de planlagte aktiviteter, såsom musik, kreative sysler, motorik, dialogisk læsning, og ture ud af huset. På legepladsen kan vi lege vandleg, lege i sandkassen, lave scooterracerløb, gå på opdagelse i det høje græs og plukke blomster og finde dyr.

Kl. 10.30 har vi samling; vi har billeder af hvert barn, som vi gennemgår sammen og taler om, hvem der er til stede i dag. Det giver børnene en god begyndende fornemmelse, for at se hinanden og være en del af en gruppe.

Vi synger også sange, børnene selv vælger ud fra vores læreplanstemaer. I vores “Natur, udeliv og science” tema, synger vi fx om sange om forskellige dyr.

Kl. 11.00-12.00 ca. puttes de fleste børn for at sove til middag. Nogle børn har brug for at sove to gange.

Kl. 13.30 spiser vi eftermiddagsmad og påbegynder eftermiddagens aktiviteter, såsom hulebyggeri, madrasrutchebane, kreative sysler, modellervoks og LEGO.

Kl. 16.00 samles vi igen med børnehaven i fællesrummet eller på legepladsen.

I Søhøjen har vi flere fælles traditioner, som vi fejrer / afholder, enten stuevis eller hele huset samlet. Vi har to store fester i løbet af året nemlig vores sommerfest og julefest. Til sommerfesten samles alle børn, forældre og personale udenfor, og børnene har øvet sig på et lille “show”, som de viser for forældrene. Vi slutter dagen af med at spise sammen.

Til julefesten starter vi med at være kreative på stuerne, hvor børn og forældre har mulighed for eksempelvis at lave juledekorationer eller klippe julepynt sammen. De ældste børn i Søhøjen går Lucia rundt i huset for alle fremmødte, vi spiser æbleskiver og slutter af med at danse om juletræ i salen og hilse julemanden.

Vi holder også påskefrokost og børnejulefrokost. Til påskefrokosten har børnene alle deres yndlingsret med, som anrettes til en stor buffet, hvor de kan vælge præcis det, de kunne ønske sig. Til børnejulefrokosten serverer Søhøjen risengrød og saftevand. Af øvrige traditioner har vi fastelavn, hvor vi slår katten af tønden, Sankt Hans, bedsteforældredag og pindsvineløb, som er vores udgave af “skolernes motionsløb”.

I Søhøjen har forældrene tilvalgt kostordning. Maden bliver leveret fra et køkken, som Aarhus kommune har en aftale med, og som er en del af det fælles kommunale frokostmåltid. Frokosten består af rugbrød med pålægsfade og forskellige snackgrøntsager til.

Børnene får sund, nærende og varieret mad. Det fælles måltid er med til at danne og styrke børnefællesskaberne, skabe fælles rammer for hvordan man sidder ved bordet, fremme børnenes lyst til at spise og smage på ny og måske anderledes mad. Samtidig sikre man, at alle børn får mindst et sundt og nærende måltid dagligt. 

Det er vigtigt for os, at der er ro og god stemning omkring måltiderne, således at børnene først og fremmest kan koncentrere sig om at spise sin mad. Måltiderne er også forum for meget læring; der opstår mange gode snakke, vi udvider vores ordforråd ved at tale om de forskellige ting der serveres, vi øver os i at vente på tur, hjælpe hinanden med at hælde vand op i glasset eller åbne bøtten med rosiner og vi lærer en masse om hinanden. Børnene øver sig også i at tage ansvar og være en del af fællesskabet ved at hjælpe med at dække rulleborde, dele mad ud og rydde op bagefter.

Eftermiddagsmaden består af en lille madpakke, som børnene har med hjemmefra. Vi anbefaler sunde og mættende madpakker, så børnene har masser af god energi til resten af dagen - madpakken kan f.eks. indeholde lidt brød og grøntsager samt én snackting (fx en lille figenstang eller rosiner) og lidt frugt. Hvis I mangler ideer til madpakken, så spørg endelig – vi har set mange madpakker, og kommer gerne med gode fif:)

Hvis vi oplever, at børnene er blevet lidt trætte af en ting i madpakken eller har brug for mere eller mindre i mad, så taler vi med jer forældre om det. Det børnene ikke spiser forbliver i madpakken, så I kan se, hvad der er blevet spist den pågældende dag.

 

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

I Søhøjen vægter vi et tæt forældresamarbejde højt. Pædagoger og forældre har hver især en unik viden om, hvordan barnet trives, udvikler sig og lærer, og det er vigtigt, at vi deler denne viden - både når barnet bliver kørt ind, men også løbende gennem barnets tid i Søhøjen, så vi sammen kan skabe den bedste hverdag for jeres barn.

 

Det er også essentielt, at vi er i tæt dialog med jer forældre omkring udfordringer, som barnet har i hjemmet eller i institutionen, så vi kan hjælpes ad med at give barnet en sammenhængende hverdag.

 

Udover den daglige dialog, når I henter og afleverer jeres barn, vil I løbende blive tilbudt individuelle samtaler; en 3-6 måneders samtale efter at jeres barn er startet i vuggestuen eller børnehaven, en overleveringssamtale, når jeres barn flytter fra vuggestuen til børnehaven og når det flytter op i “før-skole-gruppen" samt inden barnet skal starte i skole. Derudover er der mulighed for en samtale, hvis behovet skulle opstå.

Som forældre vil I også kunne følge med i, hvad jeres børn laver i dagligdagen via Intra, hvor der bliver lagt nyheder og billeder op.

Hvis man som forældre har noget man undrer sig over, noget man gerne så blev gjort anderledes eller bare ris/ros generelt, så er I velkomne til at henvende jer til personalet. Vi er altid lydhøre overfor det, I kommer med og gennem dialog kan vi blive bedre sammen.

Hvis man som forældre har ideer til, eller ønsker om at få drøftet, principperne for den generelle dagligdag og pædagogik i Søhøjen, så kan man kontakte forældrerådet. Forældrerådet består af 5-10 forældre, en medarbejder og den pædagogiske leder. Der er valg til forældrerådet hver 2. år og alle har mulighed for at stille op.

I forældrerådet kommer man tæt på institutionens dagligdag og de overvejelser, der ligger bag, og man deltager i drøftelser om udvikling og tiltag i institutionen. Gensidig forståelse mellem forældre og ansatte om værdier og retningslinjer skaber rammerne for et godt samarbejde. Dette er afgørende for, at børnene trives og får mest muligt ud af at gå i daginstitution.

 

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

Indkøring i vuggestuen bliver tilrettelagt efter det enkelte barns behov og den tidsramme i som forældre kan afsætte til det. Det er vores erfaring, at indkøringen forløber lettest, når børnene så vidt muligt beholder de rutiner, de er vant til hjemmefra. Efterhånden som barnet er trygt i vuggestuen, så begynder det langsomt at følge de rutiner, de øvrige børn har.

I starten er kravene ikke store til barnet. Her er al fokus på, at gøre barnet trygt og det får eksempelvis lov til at have bamse, sut, sutteklud osv. i det omfang, der er brug for det.

Vi anbefaler under indkøring, at kun en forælder afleverer barnet, når det skal være alene i vuggestuen for første gang, da det kan være ekstra svært for barnet at skulle sige farvel til to.

Indkøringerne tilrettelægger vi sammen med jer, ud fra hvad der er bedst for barnet og hvor lang tid, I som forældre har. Vi anbefaler dog, at I afsætter en uge til indkøringen.

En indkøring kan fx se sådan ud:

 • De første par dage er barnet på besøg en times tid sammen med en forælder.
 • De næste ca. 2 dage er barnet alene i vuggestuen en times tid
 • De næste ca 2 dage sover barnet lur i vuggestuen.
 • Dagene derefter optrapper vi tiden barnet er i vuggestuen, så dagene mere og mere kommer til at ligne de dage, barnet får efter indkøringen.

Det er vores erfaring, at det i den første tid i vuggestuen er rigtig godt givet ud, at barnet har forholdsvis korte dage, hvis det kan lade sig gøre. Så bliver vuggestuen noget positivt, som er sjovt at vende tilbage til. Det kan især være vigtigt, hvis barnet er meget ked af det, når man afleverer og i forbindelse med indkøringen.

Barnet kan godt græde, når I som forældre siger farvel - det er helt naturligt. Vi vil trøste og aflede, så godt vi kan. Hvis jeres barn er meget ked af det, så forlænger vi indkøringen, så barnet langsomt vænner sig til sine nye omgivelser.

Når I siger farvel til jeres barn, er det vigtigt, at I siger tydeligt farvel. Hvis I er utydelige og kommer tilbage, efter I har sagt farvel, eller står og vakler mellem at gå og blive hængende, bliver det som regel ikke bedre eller nemmere for barnet at tage afsked. Ligeledes er det vigtigt, at barnet ser, I siger farvel, og at I ikke lister jer ud, mens barnet er uopmærksomt. Dette vil skabe usikkerhed i barnet.

Som forældre kan I hjælpe til med at vuggestuestarten bliver så god som mulig for jeres barn. Inden opstart kan i øve jer i at sige ”farvel og goddag” med barnet derhjemme. Hvis du f.eks. skal en tur i byen og handle, er det en god idé at sige ”farvel, mor (eller far) kører lige ned og handler, jeg kommer igen om lidt”, vinke og køre. Far eller den anden voksen, som bliver hjemme hos barnet, kan så berolige og betrygge barnet i, at mor ikke er forsvundet. Hun kommer igen!

Dit barn spejler sig i dig, så jo mere tryghed du kan signalere ved institutionen og personalet, jo mere tryg vil dit barn også føle sig. Hvis det er svært for dig at aflevere, så lad fx din partner tage over. Det er ikke unormalt, at et barn reagerer på opstart i vuggestuen, da det er mange indtryk, der skal bearbejdes. Barnet kan blive ekstra tryghedssøgende, have brug for ekstra omsorg, spise mindre og have et uroligt og ændret søvnmønster.

I de første uger af indkøringen, kan det være en god ide at nedprioritere aften- og weekendaktiviteter. For barnet er det en stor omstilling at starte i vuggestue, og det kan godt tage på kræfterne at forholde sig til så mange indtryk. Så er det rart, at der er trygt og roligt derhjemme.

Hvis der er noget i vuggestuen ,som I undrer jer over, eller noget som I har det svært med, så kom altid og sig det til os. Så tager vi en snak om det og ser, om der er noget, vi skal ændre på.

I er altid velkomne til at ringe og høre, hvordan jeres barn har det.

Når et barn i Søhøjens vuggestue skal til at starte i børnehaven, vil der være en overgangsperiode på nogle måneder, hvor jeres barn vil lave aktiviteter med børnehavebørnene og være på besøgsdage i børnehaven.

2-4 måneder før forventet børnehavestart vil jeres barn deltage i en aktivitetsgruppe, hvor de yngste børnehavebørn og de vuggestuebørn, der snart skal i børnehave deltager. Ydermere deltager en pædagog fra vuggestuen og en pædagog fra børnehaven. På denne måde lærer vuggestuebørnene, børn og voksne fra begge stuer bedre at kende inden børnehavestart.

1 måned inden opstart kommer jeres barn på besøg på den stue, hvor han/hun skal gå for at deltage i stuens formiddagsaktiviteter. På disse dage spiser jeres barn frokost i børnehaven.

Denne overgangsperiode bliver altid varetaget af en af barnets primære voksne, som i samarbejde med børnehavens pædagoger, vil skabe en tryg overgang for jeres barn og en tryg start på livet som børnehavebarn.

I vuggestuen kan vi ofte se, at det kommende børnehavebarn begynder at kede sig lidt og får brug for mere plads og nye udfordringer. Det er bl.a. derfor vi lægger stor vægt på en lang overgangsperiode, hvor barnet får tilbudt andre aktiviteter i nye omgivelser.

Samtidig mener vi, at det er givtigt for barnet at få indblik i denne nye verden over en længere periode, da det kan være en stor omvæltning at starte i børnehave; nye voksne og børn, større frihed og dermed mindre opsyn. Større og flere krav ift. at være mere selvhjulpen.

I vil måske opleve, at jeres barn viser endnu større selvstændighed og vil klare flere opgaver selv. Vi mener, det er vigtigt at støtte op om denne udvikling og også stille større krav til barnet, f.eks. i forbindelse med af-og påklædning. Vi ser, hvordan børn pludselig vokser en halv meter, når de bliver gjort opmærksomme på alt det, de mestrer.

For at lette overgangen fra vuggestue til børnehave kan I, som forældre, støtte jeres barn ved at øve følgende ting derhjemme; Lad jeres barn selv tage tøj af og på, også overtøj og sko- hav tålmodighed og afsæt måske lidt ekstra tid, inden I skal ud ad døren. Lad jeres barn selv gå ind ad døren om morgenen (når man er på tur med børnehaven, er det på gå-ben- og uden klapvogn).

Når jeres barn starter i børnehaven, er det vigtigt, at barnet får tid til at vænne sig til den nye hverdag i et tempo, der passer barnet. På den måde kan jeres barn få en stille og rolig indkøring i børnehaven.

Vi forventer, at I har mulighed for at være sammen med barnet de første dage, samt at I har mulighed for at hente barnet tidligt i den første børnehaveuge. På den måde kan jeres barn få en stille og rolig indkøring i børnehaven. Det vil så vidt mulig være den samme voksen, der vil modtage jer de første dage. I vil få udleveret nogle papirer (stamkort, information om Forældreintra mm). Nogle skal udfyldes og afleveres igen til personalet, andre papirer kan i beholde som information.

Børn er forskellige, og det kan være individuelt, hvordan de første dage i opstarten ser ud, men for mange børn, vil den se ud som følgende:

Dag 1: Barnet er i børnehaven sammen med mor/far i et par timer fx fra kl. 9-11.

Dag 2: Barnet er i børnehaven sammen med mor /far om formiddagen. Barnet skal øve sig i at være i børnehaven selv, så vi sender dig/jer af sted på en lille gåtur eller lignende for at øve, at du tager afsted og kommer igen.  Vi kigger dog altid på, hvordan barnet har det og vurderer om I kan gå eller skal blive en dag ekstra. 

Dag 3: Barnet afleveres i børnehaven om formiddagen og er med i dagens aktiviteter og hentes efter madpakkespisning kl. 11.30.

Dag 4: Barnet afleveres i børnehaven om formiddagen og er med i dagens aktiviteter, spiser frokost-madpakken i børnehaven og bliver eventuelt puttet til lur i børnehaven eller kommer med på legepladsen. Barnet hentes kl. 13.30/13.45.

Dag 5: Barnet afleveres i børnehaven om formiddagen og er med i dagens aktiviteter, spiser frokost-madpakke, puttes til lur/kommer med på legepladsen, spiser eftermiddagsmadpakke sammen med børnehaven kl. 14 og afhentes efterfølgende kl. 14.30.

Det er altafgørende med en tæt dialog særligt de første dage, så indkøringen kan tilpasses jeres barn. Selvom barnet er vant til at blive passet i vuggestue eller dagpleje, må vi huske på, at børnehave er noget andet for barnet. Det er ikke længere ”en af de store” blandt børnene, men er pludselig en af de yngste i børnehaven. Der er højst sandsynligt flere børn at forholde sig til og nye rutiner og krav til barnet. Dette vil gøre, at I vil opleve, at barnet kan være meget træt den første tid efter børnehavestart. Det er derfor en god idé, ikke at have for meget på programmet i hjemmet de første dage, så barnet kan fordøje alle de nye indtryk.

Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med dit barns hverdag i børnehaven, skal du endelig spørge, og er der noget, vi skal være særlig opmærksomme på, for at kunne passe bedst muligt på jeres barn, er det vigtigt, at I får videregivet disse informationer. Det er vigtigt for os, at I som forældre er trygge, da det vil smitte af på jeres barn. I vil måske også opleve, at vi vil henvende os til jer, hvis vi er i tvivl om forhold, som vi bør være opmærksomme på omkring jeres barns velbefindende og opvækst.

Både mens barnet ”køres ind” i børnehaven, og når barnet er godt indkørt, skal I som forældre være klare i jeres kropssprog. Når I siger farvel, skal I vise, at det står ved magt ved at gå. Barnet bliver ikke hjulpet ved, at I siger farvel og samtidig viser noget andet ved fx at blive stående for at aflæse barnets reaktion. I kan hjælpe med at skabe tryghed for jeres barn ved at sige det I gør, og gøre det I siger.

Det er vigtigt, at I ikke går fra barnet uden at sige farvel. Det er bedre, at barnet er ked af det og trøstes af personalet, end at barnet føler sig svigtet, hvis I pludselig er væk. Er I utrygge eller usikre ved at aflevere barnet, så tal med personalet om det. Vi har fuld forståelse for, at I afleverer det bedste I har til os. I må meget gerne ringe til os efter at have afleveret for at høre, hvordan det går.